تحصيل در فرانسه راهنماى آموزش عالى

به وب سایت ثبت نام جلسات اطلاع رسانی بخش دانشجویی سفارت فرانسه (Campus France Iran) خوش آمدید.
شما می توانید با ورود به منوی "لیست جلسات مشاوره" موجود در منوی "جلسات مشاوره" ، این جلسات را مشاهده و در آنها ثبت نام کنید.
همچنین با در اختیار داشتن اطلاعات ثبت نام خود، می توانید با ورود به منوی "پیگیری جلسه ثبت نام شده" موجود در منوی "جلسات مشاوره" ، اطلاعات و زمان جلسه اطلاع رسانی را مشاهده کنید.